Kontakt | Sienkiewicza 29, 64-100 Leszno | 603 345 344 | 573 172 507 | ardentleszno@gmail.com
603 345 344

Chirurgia stomatologiczna

Do najczęściej wykonywanych zabiegów w ramach chirurgii stomatologicznej należą:

1.

ekstrakcje

2.

leczenie ropni oraz przetok ustno-twarzowych

3.

hemisekcje

4.

chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego